Assignments

STUDENTS SECURED 90% & Above

manya-durga
Manya Durga
97.2%
Jyotsana
Jyotsana Thareja
95.8%
Aastha
Aastha Parashar
95.4%
Mayank
Mayank Singh
94.4%
Yash
Yash Kaushik
94.4%
Shivangi-Sahay
Shivangi Sahay
94.4%

Prashant Chaudhary
Prashant Chaudhary
94.2%
Pulkit-Sharma
Pulkit Sharma
94%
Shina-Wadhwa
Shina-Wadhwa
94%
Anshika-Sharma
Anshika Sharma
93.8%
Prateek-Lohan
Prateek Lohan
93.6%
Spandan-Srivastava
Spandan Srivastava
93.6%
Vaishali-Garg
Vaishali-Garg
93.6%
Deepali-Gupta
Deepali Gupta
93.6%
Akshat-Sahu
Akshat Sahu
93.2%
Khushboo-Bansal
Khushboo Bansal
93.2%
Simran
Simran Rathor
93%
Spandan-Srivastava
Spandan Srivastava
93.6%